2016-10-14

Ägarbreddning - Mål avgjort i HFD  


Nyligen avgjordes ett mål om ägarsuccesion i Högsta förvaltningsdomstolen. Benny Lundin, skattejurist på Lundin skatt som är en del av Baker Tilly i Örebro, kommenterar domen i en artikel som publicerats i Resultat (#8,2016)


Lundin Skatt