Uppdrags- & personalbekräftelse för KArev inom Baker Tilly

Byrå: *
 
 
KArev, namn: *
 
 
Har det tillkommit någon godkänd eller autoriserad revisor sedan 31 maj-13? *
 
Ja, ange vem nedan under övrigt  
Nej  
 
Har det slutat någon godkänd eller auktoriserad revisor sedan 31 maj-13 *
 
Ja, ange vem nedan i övrigt  
Nej  
 
Var vänlig lista samtliga godkända och auktoriserade revisorer som är verksamma hos er idag: *
 
 
Har byrån eller någon av ovan revisorer något noterat företag bland sina revisionsuppdrag? *
 
Ja, ange vem och vilket under övrigt  
Nej  
 
Datum för uppgiftslämnande *
 
 
Namn på någon i byråledningen som bekräftar lämnade uppgifter *
 
 
Övrigt:
 
 

Säkerhetskod *