Kontaktuppgifter BT Skattekonsulter

Baker Tilly Njord Tax
Andreas Karlsson
Manager
Tel: +46 (0) 73-2490300 
 
Lena Steen
Director
Tel: +46 (0) 73-2490301

Baker Tilly Tributa
Jenny Thomsson
Skattejurist
Tel: +46 (0) 70-2499878

Karl-Olof Nilsson
Skattejurist
Tel: +46 (0) 455-57997 

Lundin skatt, Örebro
Benny Lundin 
Skattejurist, auktioriserad skatterådgivare FAR
Tel: +46 (0) 70-6953111