Tack för din medverkan!

Nyligen deltog du på en av Baker Tillys kurser.  
Var stolarna behagliga? 
Vad tyckte du om föreläsaren? 
Vi är nyfikna, hur hade du det?

Dina synpunkter hjälper oss inför kommande kurser.

Vi hoppas att du har möjlighet att fylla i formuläret nedan
Fyll i en utvärdering för varje kurs du deltagit på.

 

 

Anonym/Namn
 
 
Emailadress (för ev återkoppling)
 
 
Kursens namn, ort+ datum *
 
 
Vad anser du om kursinnehållet på en skala mellan 1 och 6? *
 
 
Vad anser du om kursmaterialet på en skala mellan 1 och 6? *
 
 
Hur vill du placera föreläsarens pedagogiska förmåga på en skala mellan 1 och 6? *
 
 
Hur vill du placera föreläsarens kunskapsmässiga förmåga på en skala mellan 1 och 6? *
 
 
Vad anser du om kurslokalen på en skala mellan 1 och 6? *
 
 
Vad anser du om maten under kursen, på en skala mellan 1 och 6? *
 
 
Vad skulle du vilja att BT anordnade för kurser i framtiden? Har du gått någon kurs som du tycker att Baker Tilly borde ha i sitt kursutbud?
 
 
Övriga kommentarer:
 
 

Säkerhetskod *