Vi hjälper dig med:

  • Registrering av tidrapporter
  • Hantering av reseräkningar
  • Beräkning av löner, övertid, sjuklön, förmåner, traktamenten, milersättning, utlägg m m
  • Hantering av lönetillägg, provisioner, brutto- och nettoavdrag mm
  • Beräkning av semesterlön och kontroll av semesteruttag
  • Försäkringsfrågor
  • Skattedeklaration, redovisning av skatter och sociala avgifter
  • Hantering av löneutbetalningar och skatteinbetalningar
  • Månads- och årsskiftesrapportering
  • Systemdrift och backup