Arbetsfördelning

 

Medarbetare:

 • Rapporterar sin tid
 • Gör sina reseräkningar
 • Ser och kan åtgärda retunerade tidrapporter/reseräkningar
 • Läser sina senaste reseräkningar och lönespecifikationer
 • Lätt åtkomlig historik på transaktioner, reseräkningar och lönespecifikationer


Chef:

 • Attesterar tidrapporter och reseräkningar
 • Tillgång till historiska transaktioner och reseräkningar
 • Ser organisation och medarbetares anställningshistorik via webb
 • Månadens rapporter direkt i webben.

 

Baker Tilly:

 • Löneberäknar
 • Skapar och distribuerar månadens rapporter.