Kvalitet, engagemang och personligt

Baker Tilly Sverige har ca 550 anställda vid ca 70 kontor från Trelleborg i söder till Luleå i norr.
Servicekänsla och personligt engagemang gentemot våra kunder är Baker Tillys signum. Vad som särskiljer oss är hur vi kopplar samman vår lokala närvaro med resurserna i det världsomspännande
nätverket i Baker Tilly International.

Baker Tilly ger entreprenörsföretag, oavsett storlek, det bästa från två världar – servicekänslan och det personliga engagemanget hos en lokalt ägd byrå i kombination med resurserna och specialistkompetensen i en global organisation.
Det gör oss unika och det ger våra kunder trygghet och kompetens!