En strategisk resurs.


Det lönar sig att lyssna.
I rollen som rådgivningskonsult är vi en operativ resurs i ert utvecklingsarbete och ett bollplank i strategiska frågor. Vi har erfarenhet från arbete med kunder från vitt skilda branscher, i alla storlekar och faser. Eftersom vi själva är egenföretagare är vi väl bekanta med frågorna och valen du ställs inför i din vardag.


Vi delar gärna med oss

Genom åren har vi fått inblick i de flesta situationer som en företagare kan hamna i. Det är erfarenheter som vi vill dela med oss av och som vi tror är värdefulla för dig och din verksamhets utveckling. Det lönar sig att dra nytta av vår erfarenhet och vår breda kompetens. 

I menyn till vänster finns exempel på vilken nytta vi kan göra som din strategiska partner.