Förbättra din lönsamhetsanalys – vi vet att vi kan bidra!

Vi kan fungera som ett bra bollplank för att vidareutveckla företagets kalkyler och räkna både på t ex priser med full kostnadstäckning och marginalkostnadsanalyser.

Lönsamhetsanalys – dåtid – nutid – framtid
Du kan av oss få hjälp med en oberoende bild av er status t ex vid det senaste bokslutet, men även att titta framåt med utgångspunkt i nuläget. Utifrån informationen i er rapportering och likviditetsutveckling kan vi diskutera kring försäljningsutveckling, lönsamhet, kundstatus, investerings- och kapitalbehov.

Om du vill blicka längre framåt så hjälper vi dig även med det. Det är till exempel vanligt att det först är vid simulering som man uppmärksammar hur stor effekt på kapitalbindning och likviditet som ett aktivt arbete med balansräkningens tillgångar och skulder kan ge.

Konkurrentanalys – håll koll och ta täten!

Framgångsrika företag håller koll på sina konkurrenter – se till att ni är ett av dem. I många branscher är det minst lika viktigt att hålla reda på vad konkurrenterna gör och hur det går för dem som att följa upp sin egen verksamhet. Det kan vara avgörande när det handlar om att öka sin marknadsandel eller att stå stabilt i en lågkonjunktur.

En analys av konkurrenternas ekonomi och nyckeltal, jämfört med det egna bokslutet, är en bra benchmarking som vi hjälper er att ta fram på ett enkelt sätt. Med hjälp av våra erfarna konsulter kan ni se in i framtiden och ligga steget före era konkurrenter.


Investeringskalkyl – rätt investeringar i rätt tid

Rätt investeringar är viktiga för företagets konkurrenskraft, men det gäller att utvärdera alternativen för att fatta rätt beslut. Baker Tilly Sverige har den erfarenhet som behövs för att hjälpa dig utvärdera de ekonomiska förutsättningarna för individuella investeringar eller större uppgraderingar av din maskinpark. Vi kan jämföra kostnaden för din nuvarande maskin med den nya och presenterar detta för dig på ett begripligt sätt.
Bäst resultat blir det oftast om vi är med på ett tidigt stadium och kan hjälpa dig att utvärdera flera olika alternativ, men vi jobbar också med snabba svar på ad-hoc frågor när du känner behov av stöd i beslutsprocessen.


Produktkalkyl

Förbättra lönsamheten med bra produktkalkyler. Lönsamheten i ett företag handlar mycket om hur aktivt man arbetar med och förstår sina produktkalkyler, oavsett vilken typ av verksamhet man bedriver.