Köp och försäljning av företag

Due Diligens – en verksamhet byter ägare

Oavsett om det handlar om en börsnotering av ett växande företag, eller om att sälja sin verksamhet vidare till en ny ägare, så väcker det många frågor och känslor hos både säljare och köpare. Båda parter vill få ett så bra pris som möjligt. Säljaren vill ha någon som vårdar företaget i framtiden. Den som ska ta över och satsa pengar vill veta så mycket som möjligt och undvika onödiga risker och obehagliga överraskningar.

Vi har bred erfarenhet av de processer som tar vid när ägarförhållandena ska förändras. Både säljare och köpare vinner på att göra ett grundligt jobb inför en affär. Due Diligence är en metod och ett arbetssätt där köparen, eller någon som köparen anlitar, tar del av underlag och analyserar bolaget ur olika aspekter för att kunna förhandla med säljaren och göra ett bra köpbeslut.

Du får god hjälp av oss på Baker Tilly med att göra en Due Diligence. Vi kan hjälpa dig med genomgången eller fungera som ett kontinuerligt bollplank i ditt eget arbete under förvärvsprocessen. Områden som vi tittar på är: ekonomi, kunder och verksamhet, avtal och bolagsdokumentation. Du får underlag av god kvalitet att grunda dina beslut på.

Vår erfarenhet är att underlag och analyser från säljaren ofta saknas eller är bristfälliga. Det finns alla varianter – från de fall där säljaren endast erbjuder information i stängda forum till de där vi får full tillgång till de anställda på företaget. Syftet med en Due Diligence är att hitta okänd information, eventuella risker och felaktigheter. Många överväganden ska göras och därför kan det kännas skönt att ha någon som gjort det här flera gånger tidigare vid sin sida.
En part som arbetar för er och som vet vilka krav man kan ställa och hur man på ett kreativt sätt får reda på det man behöver.

Vi är nyfikna, envisa och frågvisa – allt för att kunna bistå dig på bästa sätt.


Att sälja sitt företag  – ett livsverk till försäljning

När ett fåmansföretag byter ägare handlar det inte sällan om ett livsverk som någon byggt upp över många år. Mycket själ och tid har investerats och man vill gärna veta att man får en engagerad köpare. Självklart vill man också ha rätt betalt för det värde som byggts upp.

Som säljare kan det vara svårt att se med helt objektiva ögon på det man arbetat med och för under en lång tid. Även om en försäljning är det rätta så tycker många att processen då köparen bl a vrider och vänder på resultat, rutiner och avtal är den jobbigaste delen av en överlåtelse. Som utomstående köpare kommer man helt naturligt inte att titta på bolaget med lika emotionella ögon, utan värderar mer rationellt om det är ett bra köp eller inte.


Vad kan Baker Tilly Sverige hjälpa till med?

Vi kan hjälpa dig att se över verksamheten och er organisation i god tid innan en köpare vill göra det. På så vis hinner du genomföra varaktiga förändringar och kan lämna över ert företag med stolthet och säkra ett bra pris.
Det vi med säkerhet vet är att desto tidigare du startar detta arbete, ju mer kan du höja värdet på verksamheten och ju bättre kommer det gå när ni väl sitter vid förhandlingsbordet.
Vi kan vara allt från din samtalspart till en extra resurs i förändringsarbetet. Vi har medarbetare eller samarbetsparters som kan hjälpa till på de flesta områden; ekonomi/redovisning, juridik, inköp/logistik, personal, IT och företagsledning.