Löpande bokföring

Vi är experter på bokföring och har hjälpmedel som gör arbetet enklare för dig och för oss. I och med att vi använder oss av
internetbaserade program blir de upplagda siffrorna tillgängliga både för dig och för oss – var som helst och när som helst.
Hur mycket du behöver hjälp med bestämmer du själv, från månad till månad om du så vill. Vi tar hand om det som du inte hinner med.

När vi ansvarar för den löpande bokföringen i ditt företag har du alltid tillgång till vår expertis på ett eller annat sätt – vill du träffas, prata på telefon eller skicka e-post?
Vi finns där för dig. Det här är exempel på tjänster som många av våra kunder väljer att få hjälp med löpande:

  • Projektredovisning
  • Webbaserad redovisning och rapportering
  • Fakturering och kundreskontrahantering
  • Leverantörsfaktura- och reskontrahantering


Rapportering månadsvis

Du måste kunna lita på att de siffror du använder som beslutsunderlag i din verksamhet är riktiga och begripliga.
När vi sköter din bokföring får du varje månad enkla och tydliga rapporter, antingen i pappersform eller via webben. 
Om du vill går vi gärna igenom rapporterna tillsammans med dig – vi har ju full koll på dina siffror.