Andra granskningsuppdrag

Du som driver en verksamhet som inte kräver revision har möjlighet att anlita oss för andra typer av granskningsuppdrag. Det kan handla om en översiktlig granskning eller en kontroll av varulagret. Här följer några exempel på sådana uppdrag::

 

Revision med särskilt syfte

Kan handla om en särskild balanspost som till exempel varulager. Revisorn ger en tydlig slutsats i sin rapport och ger därmed trovärdighet i balanspostens värdering.   


Översiktlig granskning 

Leverantörer eller kreditgivare till företag som valt bort revision kan vilja ha en bedömning av t ex aktuell betalningsförmåga. Revisorn analyserar med hjälp av bla intervjuer och nyckeltal och ger en tydlig slutsats i rapporten. 


Granskning enligt särskild överenskommelse 

Revisorn får i uppdrag att granska en viss affär eller underlag till exempel en bidragsansökan. Vad och hur bestäms av dig och revisorn och eventuell tredje part. Du får själv dra slutsatser från revisorns iakttagelser.