Därför är vi en offensiv revisionsbyrå

Idag finns det höga krav på företagets finansiella information. Den skall vara lättillgänglig, omfattande och tillförlitlig för bolagets intressenter. En bättre kvalitetssäkring av bolagets finanser än en oberoende revision går inte att få.

 

Trygghet

Vi revisorer arbetar oberoende, konfidentiellt och med hög integritet. Med en reviderad årsredovisning kommer du att känna trygghet i att årsredovisningen är tillförlitlig för bolagets intressenter och allmänheten.Vi har specialiserade revisorer inom olika branscher och finns här för att hjälpa dig med rätt förutsättningar för just din verksamhet och ditt bolag. 


Tillgänglighet

För oss är det viktigt att tillhandahålla kontinuerlig hjälp och finnas tillgängliga för våra kunder som ett bollpllank. Vi är engagerade i våra kunder och vill gärna ha regelbundna och goda kundrelationer som sträcker sig över hela året.

Med en revisor finns det en ekonomisk kunnig person som redan är insatt i företagets verksamhet och ekonomi och därmed snabbt och enkelt kan sätta sig in i frågeställningar löpande. Vi är lyhörda och ger råd, förbättringsförslag och lösningar. 


Trovärdighet

Med en revisor i bolaget ökar förtroendet och trovärdigheten för bolagets intressenter såsom omgivningen, aktieägare, leverantörer, kunder samt kreditgivna myndigheter. Ditt bolag får en kvalitetssäkring av räkenskaper och rutiner.