3:12 – krångliga regler skrivs om

3:12 reglerna eller reglerna om beskattning av fåmansföretagdelägare är komplicerad och de är nu föremål för ännu en omfattande och omdiskuterad lagändring.