Generationsskifte

Vid generationsskifte aktualiseras flera olika skattefrågor men framför allt är det en fråga av väldigt privat karaktär. Många gånger påverkas och involveras en hel familj och/eller anställda. Ett bra generationsskifte planeras i god tid och i samråd. Det är många faktorer att ta hänsyn till och ibland även många viljor, vilket innebär att den skattemässigt bästa lösningen inte alltid är den bästa lösningen för alla inblandade. 

Vi hjälper dig med denna balansgång och planerar ditt generationsskifte så att det anpassas efter just er situation.