Utlandsaffärer

Tillsammans med vårt internationella nätverk hjälper vi dig till exempel med att påbörja eller expandera verksamhet i utlandet, köpa fastigheter och med utflyttning. Ska du sända ut anställda för arbete utomlands eller vill du anställa en person för arbete utomlands eller anställa någon som är bosatt utomlands? Vi hjälper dig med den bästa anställningsformen, sociala avgifter och andra frågor som dyker upp.

Vi hjälper också till med frågor kring återbetalning av moms i Sverige för utländska företag och återbetalning av moms i utlandet.