Köp och försäljning av fastighet och rörelse

Köp och försäljning av fastighet och/eller rörelse aktualiserar flera olika skattefrågor och planeringen inför förvärvet är därför viktig för att minimera kostnaderna och för att inte drabbas av oväntade skattekostnader.
 
Beroende på hur transaktionerna genomförs (till exempel om fastigheten säljs eller paketeras i ett bolag på så sätt att aktierna säljs, om rörelse säljs genom en inkråmsöverlåtelse eller om aktierna i ett rörelsebolag säljs) aktualiseras olika skattefrågor – allt ifrån inkomstskatt till moms och stämpelskatt