Moms

Momsen är harmoniserad inom EU men det finns ändå väsentliga skillnader. Eftersom regelsystemet förändras kontinuerligt genom bland annat förordningar och domstolspraxis, gäller det att hålla sig uppdaterad och känna till vilka regler som gäller. 


Ett komplext system

Det är inte alltid enkelt att veta när det uppkommer en momspliktig verksamhet i Sverige och när man måste registrera sig för moms, det vill säga vilka typer av transaktioner som är momspliktiga och vilka kostnader som är avdragsgilla. Det komplexa momssystemet medför att det ställs höga krav på dig som företagare och som företagare måste du känna till vilka redovisningsregler som gäller: när ska momsen redovisas? vilken valutakurs ska användas? vilken text ska anges på fakturan och finns det övriga krav på fakturans utseende och innehåll? 

Momsfrågor aktualiseras även i större frågor som förvärv och försäljning av tillgångar eller rörelse, frivillig skattskyldighet för uthyrning av lokal, redovisning och fakturering vid försäljning av varor och tjänster inom och utom EU, deklarationer, öppet yrkande för att undvika skattetillägg vid eventuella oklarheter kring hur en transaktion ska redovisas.