Val av företagsform

Valet av företagsform beror på många faktorer, till exempel dina ambitioner för framtiden, omsättning, anställda, eventuella risker som just din verksamhet medför, struktur för just dig och din verksamhet utan onödiga ombildningskostnader och omstruktureringskostnader i framtiden. 


Inte hugget i sten

Verksamhetens karaktär kan förändras med tiden och så även förutsättningarna för att driva verksamhet. Detta kan medföra att verksamheten med fördel bedrivs i en annan form och att den befintliga verksamheten ombildas, till exempel från enskild firma till aktiebolag (AB) för att omsättningen har ökat eller att ett AB ska ombildas till enskild firma i syfte att trappa ner verksamheten i ett fåmansbolag.