The latest from us

Here you’ll find the latest news from us, which may be interesting and useful for you and your company.

Moms i hotellrörelse mm

2023-05-12 Skatteverket har i ett nytt ställningstagande redogjort för när rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande är momspliktigt.   Momspliktig rumsuthyrning mm   Upplåtelse av rum, hyresrätter, bostadsrätter mm är normalt undantagen från moms. Rumsuthyrning i hotellrörelse och liknande verksamhet är dock momspliktigt (12% moms). Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande... Read more

Sommarjobbande ungdomar

2023-05-10 Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar? Vilka åldersgränser finns och måste man dra skatt och betala ut semesterersättning? I den här artikeln går vi igenom vad du ska tänka på när du anställer sommarjobbare.   Åldersgränser Barn som inte fyllt 13 år får i stort sett inte jobba alls.... Read more

Skattefri laddning på arbetsplatsen

2023-05-03 Regeringen har nu presenterat det färdiga förslaget som innebär att arbetsgivare kan erbjuda anställda att ladda sina elbilar gratis på arbetsplatsen utan skattekonsekvens under perioden 1 juli 2023 till 30 juni 2026. Skattefri laddning av fordon De senaste åren har försäljningen av laddbara fordon ökat markant och bidragit till en... Read more