undvik-personligt-betalningsansvar-hall-koll-pa-aktiekapitalet-categories-nyheter-published_at-2020-01-07-1-jpg