Välkommen till
Baker Tilly Sverige

Baker Tilly Sverige har ca 600 anställda vid ca 70 kontor från Trelleborg i söder till Luleå i norr. Vi ingår i nätverket Baker Tilly International med 126 likasinnade firmor med verksamhet i 147 länder och ca 30 000 medarbetare totalt.

 

Vi vänder oss framför allt till dig som äger och driver ett företag – litet som stort. Vi erbjuder dig och ditt företag följande – revision, rådgivning, redovisning, löner, bokslut, årsredovisning samt skatterådgivning.

Regeringen ändrar sig – uttryckligt förbud behövs inte

Regeringen har ändrat sig och ställer sig bakom Lagrådet. Ett förbud mot utdelningar behöver inte uttryckligen skrivas in i lagen. Nu ska frågan behandlas av riksdagen.   I går överlämnade regeringen propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset till riksdagen. Den omfattar flera av de nytillkomna stödåtgärder som presenterats den senaste tiden och som tidningen Resultat berättat om. Bland annat möjlighet till korttidspermittering på 80 procent, tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till... Läs mer

Företag som gör aktieutdelningar får inget krisstöd

Permitteringsstöd till företag som gör aktieutdelningar stoppas. Nu skrivs det i klartext in i lagen.   Efter ett möte på torsdagen mellan Tillväxtverket och finansutskottet meddelade regeringen att krisstöd till bolag som gör aktieutdelningar stoppas.   Regeringen skickar nu en remiss till lagrådet med förtydligande om vilka företag som har rätt till det statliga permitteringsstödet. Och där ingår alltså inte de företag som gör utdelningar.   Tillväxtverket skriver på sin webb att de kommer att titta närmare på konsekvenser av... Läs mer

Bolagsstämma utan deltagare på plats snart möjligt

Ytterligare ändringar i lagen för att underlätta för bolag och föreningar att hålla stämmor är på gång. Stämmor utan att deltagarna är på plats rent fysiskt föreslås.   I utkastet till lagrådsremissen ”Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor” föreslås tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- respektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande. Stämman ska kunna hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller enbart genom att aktieägare/medlemmar deltar genom poströstning.... Läs mer

Nytt för dig som deklarerar enskild näringsverksamhet.

Skatteverket har förbättrat deklarationstjänsten för enskilda företagare. Det blir också enklare för den som tar hjälp av en redovisningsbyrå.   Närmare 900 000 företagare ska i år lämna NE-bilaga i årets deklaration. Skatteverket uppmanar dessa att deklarera digitalt, då deklarationstjänsten är förbättrad.   – Vi vet att många som ska lämna näringsbilaga tar hjälp för att deklarera. En del tar bara hjälp med näringsbilagan, och de kan nu på ett enkelt sätt ta upp resultatet från bilagan i sin digitala deklaration... Läs mer