Välkommen till
Baker Tilly Sverige

Baker Tilly Sverige har ca 735 anställda vid ca 76 kontor från Trelleborg i söder till Luleå i norr. Vi ingår i nätverket Baker Tilly International med 130 likasinnade firmor med verksamhet i 148 länder och ca 36 000 medarbetare totalt.

 

Vi vänder oss framför allt till dig som äger och driver ett företag – litet som stort. Vi erbjuder dig och ditt företag följande – revision, rådgivning, redovisning, löner, bokslut, årsredovisning samt skatterådgivning.

Experterna svarar: Varför vill revisorn ha en SIE-fil?

Vår revisor har bett oss om en SIE4-fil på räkenskapsåret efter det som ska granskas. Varför?   Det finns flera skäl till varför revisorn granskar även efterföljande räkenskapsår. Det kan delvis vara så kallade revisionsbevis på förhållanden som framgår i bokföringen och årsredovisningen för det aktuella året, till exempel periodiseringar, väsentliga händelser, betalningsströmmar, med mera. Det gäller särskilt om det passerat flera månader sedan bokslutsdagen. Att även data om det kommande räkenskapsåret inhämtas beror även på att revisorn i sin... Läs mer

Budgeten för 2022: Inga stora överraskningar

Sänkt inkomstskatt, förbättrade regler för personaloptioner och slopad reklamskatt är några av förslagen i regeringens budget för 2022. Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, kommenterar.   Reformförslagen i höstbudgeten för 2022 ligger på cirka 74 miljarder kronor. Och det är inga överraskningar som presenteras, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.   – Sänkt inkomstskatt, förbättrade regler för personaloptioner och slopad reklamskatt är de viktigaste skatteförslagen i regeringens budget för 2022. Negativt är att en ny bankskatt införs och positivt... Läs mer

Nu går det att söka evenemangsstöd för 2021

Behöver ditt evenemang ställas in eller kraftigt begränsas på grund av pandemin? Nu kan arrangörer och underleverantörer söka ett nytt evenemangsstöd.   Från 10 augusti är det möjligt för arrangörer och underleverantörer att ansöka om evenemangsstöd. För att få stöd krävs att evenemanget skulle ägt rum mellan 1 juni och 31 december 2021 och att det riktar sig till minst 250 personer.   – Tanken är att arrangörer ska våga planera för evenemang trots rådande osäkerhet kring restriktioner, säger Eva... Läs mer