Välkommen till
Baker Tilly Sverige

Baker Tilly Sverige har 805  anställda vid ca 78 kontor från Trelleborg i söder till Luleå i norr. Vi ingår i nätverket Baker Tilly International med verksamhet i 148 länder, 740 kontor och ca 38,600 medarbetare totalt.

 

Vi vänder oss framför allt till dig som äger och driver ett företag – litet som stort. Vi erbjuder dig och ditt företag följande – revision, rådgivning, redovisning, löner, bokslut, årsredovisning samt skatterådgivning.

Uthyrning av lokaler – idrottstjänst eller momsfri lokaluthyrning

Skatteverket har i ett uppdaterat ställningstagande redogjort för sin syn på vilka omständigheter som kan vara relevanta för att avgöra om uthyrningen av en lokal eller anläggning för idrottsutövning är en momsfri fastighetsuthyrning eller en idrottstjänst med 6% moms. Nytt ställningstagande om idrottslokaler Enligt huvudregeln är fastighetsuthyrning undantagen från momsplikt. Undantaget från moms gäller dock inte korttidsuthyrning av lokaler och anläggningar för idrottsutövning, vilket betraktas som en idrottstjänst. Om det är stat, kommun eller en förening som tillhandahåller en idrottstjänst... Läs mer

Moms på idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang

Skatteverket ger i ett nytt ställningstagande sin syn på vilka tjänster som innebär att någon ges tillfälle att utöva idrottslig verksamhet respektive ges tillträde till idrottsligt evenemang. 6% moms eller momsfritt på idrottsutövning och idrottsevenemang På avgifter för tillträde till idrottsevenemang eller för att utöva idrottslig verksamhet är det 6% moms. Dessa avgifter kan dock vara momsfria om staten, kommunen eller en allmännyttig ideell förening står för verksamheten. Det innebär att entréavgifter till idrottstävlingar normalt blir momsfria eftersom det oftast... Läs mer

Inget momslyft på kontorsutrustning i hemmet

Skatterättsnämnden anser att momslyft inte kan medges på arbetsgivarens inköp av kontorsutrustning som placeras i den anställdes hem. Nämnden var dock inte enig och förhandsbeskedet är överklagat. Kontor i hemmet Mycket arbete kan idag utföras digitalt och det blir alltmer vanligt att de anställda utför sitt arbete i hemmet i stället för i arbetsgivarens lokaler. En fråga som behandlats är om moms kan lyftas på den kontorsutrustning som köps in för att placeras hemma hos den anställde.   Bakgrunden är... Läs mer