Welcome to
Baker Tilly Sweden

Baker Tilly Sweden has around 600 employees in some 70 offices from Trelleborg in the south to Luleå in the north. We are a part of the network Baker Tilly International with 126 like-minded companies with operations in 147 countries and some 30,000 staff in total.

 

Our services are primarily aimed at those who own and run a company – big or small. Below you will find which services we offer you and your company.

Dags att ordna med skattefri gåva

I år kan man som arbetsgivare vara extra generös och kombinera den så kallade coronagåvan med den skattefria julgåvan. Tillsammans får de vara värda maximalt 2 500 kronor. Men skynda! Coronagåvan gäller bara året ut.     Vi rusar mot jul och nyår, det är hög tid för den arbetsgivare som tänker ordna med skattefria gåvor till de anställda.   I normala fall är gåvor från arbetsgivare till anställda skattepliktiga. Men för att stödja olika branscher under pandemin beslutade regeringen... Läs mer

Experterna svarar: Varför vill revisorn ha en SIE-fil?

Vår revisor har bett oss om en SIE4-fil på räkenskapsåret efter det som ska granskas. Varför?   Det finns flera skäl till varför revisorn granskar även efterföljande räkenskapsår. Det kan delvis vara så kallade revisionsbevis på förhållanden som framgår i bokföringen och årsredovisningen för det aktuella året, till exempel periodiseringar, väsentliga händelser, betalningsströmmar, med mera. Det gäller särskilt om det passerat flera månader sedan bokslutsdagen. Att även data om det kommande räkenskapsåret inhämtas beror även på att revisorn i sin... Läs mer

Budgeten för 2022: Inga stora överraskningar

Sänkt inkomstskatt, förbättrade regler för personaloptioner och slopad reklamskatt är några av förslagen i regeringens budget för 2022. Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, kommenterar.   Reformförslagen i höstbudgeten för 2022 ligger på cirka 74 miljarder kronor. Och det är inga överraskningar som presenteras, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.   – Sänkt inkomstskatt, förbättrade regler för personaloptioner och slopad reklamskatt är de viktigaste skatteförslagen i regeringens budget för 2022. Negativt är att en ny bankskatt införs och positivt... Läs mer