The latest from us

Here you’ll find the latest news from us, which may be interesting and useful for you and your company.

Uthyrning av lokaler – idrottstjänst eller momsfri lokaluthyrning

2023-03-21 Skatteverket har i ett uppdaterat ställningstagande redogjort för sin syn på vilka omständigheter som kan vara relevanta för att avgöra om uthyrningen av en lokal eller anläggning för idrottsutövning är en momsfri fastighetsuthyrning eller en idrottstjänst med 6% moms. Nytt ställningstagande om idrottslokaler Enligt huvudregeln är fastighetsuthyrning undantagen från momsplikt.... Read more

Moms på idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang

2023-03-16 Skatteverket ger i ett nytt ställningstagande sin syn på vilka tjänster som innebär att någon ges tillfälle att utöva idrottslig verksamhet respektive ges tillträde till idrottsligt evenemang. 6% moms eller momsfritt på idrottsutövning och idrottsevenemang På avgifter för tillträde till idrottsevenemang eller för att utöva idrottslig verksamhet är det 6%... Read more

Inget momslyft på kontorsutrustning i hemmet

2023-03-13 Skatterättsnämnden anser att momslyft inte kan medges på arbetsgivarens inköp av kontorsutrustning som placeras i den anställdes hem. Nämnden var dock inte enig och förhandsbeskedet är överklagat. Kontor i hemmet Mycket arbete kan idag utföras digitalt och det blir alltmer vanligt att de anställda utför sitt arbete i hemmet i... Read more