The latest from us

Here you’ll find the latest news from us, which may be interesting and useful for you and your company.

Hyresstödet kommer att gå och söka även för perioden 1 januari till och med sista mars i år.

2021-04-12 Det statliga hyresstödet infördes under förra året för att tillfälligt kunna kompensera hyresvärdar som sänker hyran för hyresgäster verksamma i vissa utsatta branscher som påverkats av pandemin. Det har framför allt handlat om att stödet riktas till vissa företag i hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln samt vissa andra verksamheter som drabbats... Read more

Förslag: Alla ska kunna se vilka företag som får stöd

2021-03-22 Regeringen vill häva sekretessen kring stödet för korttidspermitteringar. Enligt Tillväxtverket kan ett sådant beslut skada arbetsgivare.   Medborgarnas rätt att veta vart skattepengarna går står emot företagares rätt att hindra insyn. 11 mars föreslog regeringen att sekretess inte ska gälla för beslut om stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.... Read more

Arbetsgivare ska anmäla coronatillbud

2021-03-12 Ett förtydligande om corona på Arbetsmiljöverkets hemsida har väckt frågor på en del arbetsplatser. Sedan december skriver verket att arbetsgivare inom alla branscher ska anmäla skador och tillbud.   Tidigare trodde många att bara arbetsplatser inom vården skulle anmäla skador eller tillbud kopplade till corona till Arbetsmiljöverket. Men i december... Read more