Aktuellt från oss

Här hittar du de senaste nyheterna från oss, som kan vara intressanta och nyttiga för dig och ditt företag.

Styrelseledamot skadeståndsskyldig – upprättade inte kontrollbalansräkning

2023-03-23 En styrelseledamot i ett aktiebolag som gick dåligt upprättade kontrollbalansräkning för sent. Den för sent upprättade kontrollbalansräkningen visade att bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Därmed ansågs styrelseledamoten vara personligt ansvarig för bolagets förpliktelser från det att skyldigheten att upprätta en kontrollbalansräkning hade inträtt. Styrelsens skyldighet att... Läs mer

Uthyrning av lokaler – idrottstjänst eller momsfri lokaluthyrning

2023-03-21 Skatteverket har i ett uppdaterat ställningstagande redogjort för sin syn på vilka omständigheter som kan vara relevanta för att avgöra om uthyrningen av en lokal eller anläggning för idrottsutövning är en momsfri fastighetsuthyrning eller en idrottstjänst med 6% moms. Nytt ställningstagande om idrottslokaler Enligt huvudregeln är fastighetsuthyrning undantagen från momsplikt.... Läs mer

Moms på idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang

2023-03-16 Skatteverket ger i ett nytt ställningstagande sin syn på vilka tjänster som innebär att någon ges tillfälle att utöva idrottslig verksamhet respektive ges tillträde till idrottsligt evenemang. 6% moms eller momsfritt på idrottsutövning och idrottsevenemang På avgifter för tillträde till idrottsevenemang eller för att utöva idrottslig verksamhet är det 6%... Läs mer