Affärs & bolagsrätt

Bolagsrätt
• Lagerbolag
• Bolagsbildning
• Likvidation
• Snabbavveckling
• Rådgivning
• Emissioner
• Teckningsoptioner, konvertibler
• Fusion och fission
• Verklig huvudman

AFFÄRSJURIDIK
• Avtalsuppdrag
• Aktieägaravtal
• Ombud i ekonomisk tvist
• Ombud i LOU
• Ombud i arbetsrätt
• Ombud familjerätt
• Arv, gåva och testamente
• Äktenskapsförord
• Bodelning
• Företagsöverlåtelser
• Fastighetsöverlåtelser

Therese Bratteberg
Bolagskonsult, Forma Jurister och Ekonomer AB
Tel: 010-762 45 01
E-post therese.bratteberg@bakertilly.se

Roine Ankarström
Partner Bolagsjuridik, Forma Jurister och Ekonomer AB
Tel: 010-762 45 14
E-post roine.ankarstrom@bakertilly.se

Matilda Bylund
Bolagskonsult, Forma Jurister och Ekonomer AB
Tel: 010-762 45 09
E-post matilda.bylund@bakertilly.se

Pia Lindberg
Partner Affärsjuridik, Forma Jurister och Ekonomer AB
Tel: 010-762 45 02
E-post pia.lindberg@bakertilly.se

Hugo Hörnstein
Affärsjurist, Forma Jurister och Ekonomer AB
Tel: 010-762 45 10
E-post hugo.hornstein@formagruppen.se