Framstående företag, enastående nätverk!

Baker Tilly International är ett av världens ledande nätverk av oberoende revisions-, redovisnings- och rådgivningsföretag med ett gemensamt engagemang att erbjuda exceptionell kundservice.

Varje dag hjälper 41 200 personer i 145 länder privata företag och företag av allmänt intresse över hela världen att möta utmaningar, reagera proaktivt på möjligheter och att behålla konkurrenskraften. Internationell kapacitet och globalt samstämd service är centralt för vårt sätt att arbeta.

 

Baker Tilly Sverige trading as Baker Tilly is an independent member of Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited is an English company. Baker Tilly International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. Baker Tilly Sverige is not Baker Tilly International’s agent and does not have the authority to bind Baker Tilly International or act on Baker Tilly International’s behalf. None of Baker Tilly International, Baker Tilly Sverige, nor any of the other member firms of Baker Tilly International has any liability for each other’s acts or omissions. The name Baker Tilly and its associated logo is used under licence from Baker Tilly International Limited.