Framstående företag,
enastående nätverk

Baker Tilly International är ett av världens ledande nätverk av oberoende revisions-, redovisnings- och rådgivningsföretag med ett gemensamt engagemang att erbjuda exceptionell kundservice.

Varje dag hjälper 30 000 personer i 147 länder privata företag och företag av allmänt intresse över hela världen att möta utmaningar, reagera proaktivt på möjligheter och att behålla konkurrenskraften. Internationell kapacitet och globalt samstämd service är centralt för vårt sätt att arbeta.