Skatt

Inom Baker Tilly har vi renodlade skattejurister som håller sig uppdaterade på skattelagstiftningen och gällande praxis.

Våra konsulter har lång erfarenhet av att hjälpa såväl företagare som revisions- och redovisningskollegor med specifika skattefrågor och de ser alltid till kundens specifika behov och önskemål. Målet är att varje skattebetalare ska minimera sina skattemässiga risker och betala rätt skatt i rätt land i rätt tid!

Med rätt strategi och rätt rådgivning uppnås en hållbar och långsiktig skattesituation vilket ofta leder till ökad lönsamhet. Våra skattejurister hjälper dig med frågor inom bland annat följande områden

  • Bolagsbeskattning
  • Indirekt skatt
  • Fastighetsfrågor
  • Ägarbeskattning
  • Internationell beskattning, tex transfer pricing
  • Nationell och internationell individbeskattning

Som medlemmar i Baker Tillys globala nätverk har vi även möjlighet till expertis från våra internationella kollegor.

Vill du veta mer om våra tjänster inom skatterådgivning eller önskar hjälp med en skattefråga är du välkommen att höra av dig till info@bakertilly.se, alternativt kontakta någon av våra skattebyråer direkt.

Vi hjälper dig gärna!

Baker Tilly Tributa KB
www.bakertillytributa.se
tributa@bakertilly.se
Lundin Skatt AB
www.lundinskatt.se
info@lundinskatt.se
Forma Jurister och Ekonomer AB
https://formagruppen.se/
https://formagruppen.se/kontakt-forma-jurister-och-ekonomer