Revision

 

Revision har en viktig funktion i samhället, så att företagare, anställda, banker, myndigheter osv ska kunna lita på den information ett företag lämnar i framför allt sin årsredovisning. Det ökar avsevärt möjligheterna att göra affärer med varandra, och är därmed ett smörjmedel för hela ekonomin. Vi granskar därför dina räkenskaper på ett oberoende och professionellt sätt och avger sedan revisionsberättelse som är kvittot på att informationen är kvalitetssäkrad.

Vi hjälper dig med företagets revision. Revision är en kvalitetssäkring av företagets finansiella rapportering, vilket gagnar ledning, ägare, personal, kreditinstitut, leverantörer och andra externa intressenter.

Vi hjälper dig med:

 • Omstruktureringar
 • Företagsvärderingar
 • Finansiering av olika investeringar
 • Generations- och ägarskiften
 • Köp och försäljning av företag
 • Organisationsfrågor
 • Lönsamhetsanalyser
 • Beräkning av kapitalbehov
 • Granskning/intyg vid olika typer av ansökningar
 • Översiktlig granskning av olika balansposter såsom t ex ett lager
 • Revisionsrådgivning i samband med bokslut och årsredovisning

 

Vill du veta mer om vårt tjänsteutbud inom revision?

Kontakta gärna våra experter inom revision på närmsta byrå så hjälper de dig.