Introdagar för nyanställda inom Baker Tilly

Baker Tilly Sveriges Introdagar var en framstående och inspirerande händelse där 85 nyanställda från olika medlemsbyråer deltog. Syftet med dessa introduktionsdagar var att varmt välkomna nya medarbetare och upplysa hur vi arbetar både lokalt och centralt, samtidigt som vi främjade skapandet av nya kontaktytor mellan medarbetare från olika byråer.

 

Under dessa dagar strävade vi efter att skapa en meningsfull och inkluderande upplevelse för anställda med varierande erfarenhetsnivåer, från nybörjare till erfarna medarbetare. Genom evenemanget ville vi inte bara fördjupa deltagarnas förståelse för Baker Tilly Sveriges värderingar och arbetssätt utan också främja nätverksbyggande och relationsskapande över olika medlemsbyråer, vilket är avgörande för vår gemensamma framgång.

 

Det ger medarbetarna möjligheten att bygga band för att stötta och vägleda varandra på olika medlemsbyråer i deras professionella resa, vilket vi tror kommer att kommer att bidra till att bygga en ännu starkare och mer framgångsrik medlemsbyrå och Baker Tilly.