Integritetspolicy

Baker Tilly Sverige AB integritetspolicy

Vi på Baker Tilly Sverige AB värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, behöver vi samla in viss personlig information. Du kan komma att direkt, eller indirekt, behöva lämna information om dig själv på olika sätt. Exempel på när är: När du kontaktar oss eller besöker vår hemsida.

Baker Tilly Sverige AB säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet. 

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du kontaktar oss, när du använder vår kundportal eller någon annan av Baker Tilly Sverige AB tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara: Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Information vi samlar in om dig.
När du använder våra tjänster (såsom när du använder vår kundportal), kan vi samla in följande information: Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Information om hur du interagerar med Baker Tilly Sverige AB – hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.

Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Geografisk information – din geografiska placering.

Informationen du ger oss, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

När vi sparar din data för andra syften än för våra åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Hur hanterar vi din information?
Baker Tilly Sverige AB säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vill du veta mer om hur vi samlar in information? Läs ovan under “Information samlar vi in om dig”.

Önskar du mer information om hur vi värnar om din personliga integritet kan du läsa vår dataskyddspolicy som detaljerat förklarar hur vi hanterar personuppgifter och cookies.

Baker Tilly Sverige AB dataskyddspolicy
Baker Tilly Sverige värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Baker Tilly Sverige AB samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@bakertilly.se.

Genom att använda Baker Tilly Sverige AB tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Baker Tilly Sverige AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom vår kundportal, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vad gör vi med din information?
Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Baker Tilly Sverige AB tjänster. Baker Tilly Sverige AB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Kommunicera med dig. Baker Tilly Sverige AB kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Baker Tilly Sverige AB kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till info@bakertilly.se

Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.                                                                                      

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Då Baker Tilly Sverige AB är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Baker Tilly Sverige AB att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Den registrerades rättigheter.
Rätt att få tillgång till din data.
 Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.

Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies och liknande tekniker?
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och enkel onlineupplevelse. För mer information om hur Baker Tilly Sverige AB använder cookies och liknande, se vår cookieredogörelse.

Kontakta oss
Baker Tilly Sverige AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556485–7539 och har sitt säte i Stockholm.
Baker Tilly Sverige AB har ett dataskyddsombud.
Du kan alltid nå Baker Tilly Sverige AB kundtjänst på info@bakertilly.se
Baker Tilly Sverige AB är personuppgiftsansvarig (controller) för behandling av dina personuppgifter enligt ovan.
Baker Tilly Sverige AB följer svensk dataskyddslagstiftning.
Besök btsverige.monta.ninja för mer information om Baker Tilly Sverige AB.

—-
Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 14-05-2018