Aktuellt från oss

Här hittar du de senaste nyheterna från oss, som kan vara intressanta och nyttiga för dig och ditt företag.

Företrädaransvaret ses över

2019-11-06 Reglerna om företrädaransvar ska ses över. Regeringen har tillsatt en utredning som ska vara klar hösten 2020.   Som företrädare för ett bolag har du ett långtgående ansvar. Om du inte har koll på företaget kan det stå dig dyrt då få ursäkter godtas av domstolarna. Utöver det etiska och... Läs mer

Sålda bostadsrätter räknades som lagertillgång

2019-10-23 En bostadsrätt är främst en nyttjanderätt och inte ett värdepapper. Därför ska ett företag som har sålt bostadsrätter betala skatt på vinsten. Företaget ska också betala skattetillägg för att ha lämnat oriktig uppgift.   Bakgrunden är att ett företag, som enligt bolagsordningen ska handla med fastigheter, sålde sju lokaler med... Läs mer

Regelefterlevnad efter skattekontroll bättre hos företag med revisor

2019-10-18 Företag som varit med om en skatterevision gör mer rätt i framtiden. En ny rapport från Skatteverket visar att effekten av skatterevisionen blir ännu bättre om företaget är äldre än fem år eller har en revisor.   Skatteverkets slumpmässiga revisioner har mer än ett syfte. Inte bara ska de leda... Läs mer