Aktuellt från oss

Här hittar du de senaste nyheterna från oss, som kan vara intressanta och nyttiga för dig och ditt företag.

EMEA-konferens i Bratislava, Slovakien.

2023-06-12 Vi på Baker Tilly Sverige har just avslutat några inspirerande dagar på vår regionala EMEA-konferens som hölls i Bratislava, Slovakien. Vi var tre representanter från Sverige och tillsammans var vi närmare 200 personer på plats från Europa, Mellanöstern och Afrika. Samtalen och seminarierna genomsyrades av ett fokus på hållbar och... Läs mer

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga slopas

2023-06-05 Inför höstens budgetproposition har regeringen lämnat en promemoria där de föreslår att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar mellan 15 och 18 år slopas.   Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga Den 1 augusti 2019 infördes en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 år men inte 18 år. För dessa... Läs mer

Ny momslag

2023-05-30 1 juli 2023 införs en ny momslag. Den nya momslagen är en omarbetning av nuvarande momslag och syftet är att göra den mer lättförståelig och lättillämpad. Ny struktur och modernare språk Riksdagen har beslutat om en ny momslag. Den nuvarande lagen är från 1994 och efter många tillägg och omskrivningar... Läs mer