Aktuellt från oss

Här hittar du de senaste nyheterna från oss, som kan vara intressanta och nyttiga för dig och ditt företag.

Det här granskar Skatteverket 2019

2019-02-13 Byggsektorn, bilverkstäder, restauranger och skönhetsbranschen. Det är verksamheter som Skatteverket kommer att granska extra under 2019.   Under tisdagen presenterade Skatteverket vilka branscher som kommer att granskas extra i år. Som tidigare år berörs branscher där risken för svartarbete bedöms vara stor. I år handlar det i första hand byggsektorn,... Läs mer

Skogskonton och beskattning vid arv

2019-02-08 Pengar på ett skogskonto kan föras över genom arv, utan beskattning, även om dödsboet skiftas efter dödsåret. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.   För skogsbruk gäller att den som bedriver skogsbruk kan få avdrag vid beskattningen för belopp som sätts in på ett skogskonto. Däremot är uttagen från skogskonto skattepliktiga.... Läs mer

Pensionsrådgivning – förmån eller inte?

2019-02-05 Förmånsskatt eller inte när arbetsgivaren erbjuder sina anställda pensionsrådgivning? Högsta förvaltningsdomstolen har klarlagt vad som gäller.   I början av december förra året kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som handlar om pensionsrådgivning och förmånsskatt. Med anledning av domen har Skatteverket publicerat en rättsfallskommentar, HFD mål nr 2614-18, Skatteplikt för... Läs mer