Baker Tilly Tributa

Välkommen!

Baker Tilly Tributa KB bildades 1998 och består av fyra skattejurister placerade i Karlskrona, Halmstad och Malmö. Vi har bred kompetens och en lång erfarenhet inom såväl konsultbranschen som Skatteverket och domstol.  Inom konsultbranschen sträcker sig erfarenheten så långt tillbaka som 1987.

Vi tillhandahåller företagsrådgivning inom framförallt nationell och internationell skatt- och bolagsrätt till företag och privatpersonerna bakom dessa.

Vårt tjänsteutbud omfattar bl.a. nationell och internationell inkomstskatt, mervärdesskatt, företagsetableringar i Sverige och i utlandet, utsändning av personal, skattebrottsutredningar.

Vår grundregel är att se till så att våra kunder vet hur mycket pengar de har kvar i fickan samt att se till så att våra kunder får så mycket pengar kvar i fickan som möjligt, vår KIF-princip.

Målet med vår rådgivning är att våra kunder ska betala rätt skatt i rätt tid i rätt land!  

 

Välkommen att kontakta oss på Baker Tilly Tributa!

Personal