Uthyrning av lokaler – idrottstjänst eller momsfri lokaluthyrning

Skatteverket har i ett uppdaterat ställningstagande redogjort för sin syn på vilka omständigheter som kan vara relevanta för att avgöra om uthyrningen av en lokal eller anläggning för idrottsutövning är en momsfri fastighetsuthyrning eller en idrottstjänst med 6% moms.

Nytt ställningstagande om idrottslokaler

Enligt huvudregeln är fastighetsuthyrning undantagen från momsplikt. Undantaget från moms gäller dock inte korttidsuthyrning av lokaler och anläggningar för idrottsutövning, vilket betraktas som en idrottstjänst. Om det är stat, kommun eller en förening som tillhandahåller en idrottstjänst är den momsfri. När en idrottstjänst tillhandahålls av någon annan är det 6% moms.

Skatteverket har uppdaterat sitt tidigare ställningstagande om uthyrning av idrottslokaler. Det nya ställningstagandet har tagits fram för att anpassas till ställningstagandet om utövning idrottslig verksamhet, 8-2056195.

I ställningstagandet redogör Skatteverket för sin syn på vilka omständigheter som kan vara relevanta för att avgöra om uthyrning av en lokal eller anläggning för idrottsutövning är en idrottstjänst eller en momsfri fastighetsuthyrning. Det nya ställningstagandet innebär en ändring på så sätt att en lokal som saknar särskilda anordningar eller inredning för idrottsutövning, men som normalt används som idrottslokal, inte längre ska anses som en lokal eller anläggning för idrottsutövning.

Förutsättningar för idrottstjänst

Enligt Skatteverket måste tre förutsättningar vara uppfyllda för att en uthyrning ska anses vara en idrottstjänst:

  • att det avser uthyrning av en lokal eller anläggning för idrottsutövning
  • att lokalen eller anläggningen ska användas för idrottsutövning
  • att det ska vara en korttidsuthyrning, alltså något annat än en momsfri fastighetsuthyrning.

Läs mer om innebörden av de olika förutsättningarna nedan.

Lokal eller anläggning för idrottsutövning

För att det ska anses vara en idrottstjänst måste lokalen som hyrs ut vara en idrottslokal eller idrottsanläggning. Det räcker inte med att hyresgästen använder lokalen eller anläggningen för idrottsutövning.

För att räknas som idrottslokal eller anläggning för idrottsutövning anser Skatteverket att dessa ska ha särskilda anordningar eller särskild inredning som är avsedd för utövande av idrott eller fysisk träning. Det kan exempelvis vara lokaler med banor för badminton, bowling, tennis eller idrottshallar för gymnastik mm och anläggningar för golf.

Även lokaler som används för kurser i exempelvis pilates och sådan yoga som räknas som idrott kan ha särskilda anordningar eller inredning som innebär att de räknas som idrottslokaler för idrottsutövning. Lokaler utan sådan inredning eller anordningar som till exempel är inredd med whiteboardtavlor och hopfällbara stolar, och som vanligtvis hyrs ut för föreläsningar, är däremot inte en lokal som är inredd för idrottsutövning. Detta gäller även om lokalen ibland hyrs ut till en hyresgäst som anordnar kurser i exempelvis pilates eller yoga och även om det i lokalen finns lös inredning som pilatesbollar och yogamattor.

Användning av lokalen eller anläggningen

För att uthyrningen av idrottslokalen eller idrottsanläggningen ska anses vara en idrottstjänst måste den användas för idrottsutövning.

Det innebär att man vid bedömningen måste ta hänsyn till att olika delar av en lokal eller anläggning kan användas på olika sätt. Ytor eller rum som används för administration, som klubbrum eller liknande, är lokaler som inte används för idrottsutövning. Uthyrningen av dessa kan inte anses vara en idrottstjänst. Uthyrning av en idrottshall för en konsert eller mässa kan heller inte anses vara en idrottstjänst.

Korttidsuthyrning av idrottslokal

En momsfri uthyrning kännetecknas av hyresgästens exklusiva rätt att använda fastigheten som om det vore en egen fastighet. Det ska dessutom vara en förhållandevis passiv uthyrning som varar under en viss tid.

En idrottstjänst innebär ett mer aktivt utnyttjande på så sätt att hyresvärden ständigt övervakar, administrerar och underhåller lokalen eller anläggningen.

Det är flera omständigheter som enligt Skatteverket kan beaktas för att avgöra om uthyrningen är en momsfri fastighetsuthyrning eller en korttidsuthyrning av idrottslokal (idrottstjänst). Bedömningen av omständigheterna måste göras för varje idrottslokal och för varje enskild hyresgäst- Bland annat uthyrningstidens längd har väsentlig betydelse och hyresgästens möjlighet att fritt förfoga över lokalen, som att hyresgästen har en egen nyckel och fritt kan förfoga över alla utrymmen i lokalen, är ett tecken på att det är fråga om en momsfri fastighetsuthyrning.

Skatteverkets ställningstagande 8-2054466