Aktiv Revision i Gävle

Välkommen till aktiv Revision i Gävle AB

Aktiv Revision är en revisionsbyrå för privatägda bolag.
Våra Godkända och Auktoriserade revisorer och Auktoriserade redovisningskonsulter är medlemmar i FAR.
Aktiv Revision erbjuder kvalificerade ekonomitjänster till små och medelstora företag.
Vi arbetar i huvudsak med revision, bokföring, bokslut, skatterådgivning och deklarationer.

Besöksadress till vårt kontor i Gävle:
Norra Skeppargatan 2, 801 34 Gävle.
Telefon: 026-66 05 60

Postadress:
Box 1041, 801 34 Gävle.