anstand-med-skatt-och-slopat-karensavdrag-caetgories-nyheter-published_at-2020-03-12-1-jpg