Baker Tilly MLT

Det första du märker är vårt personliga engagemang i dig och ditt företag. Och hur vi kopplar samman styrkan av att själv äga vår lokala verksamhet med resurserna i det världsomspännande nätverket i Baker Tilly International. Det bästa av två världar, helt enkelt.

Vi tar oss alltid tid att lyssna på dig. Och när vi pratar försöker vi göra det på ett rakt och obyråkratiskt sätt. Våra råd till dig är praktiska och affärsorienterade. För vi förstår entreprenörsdrivet företagande. Helt enkelt för att vårt eget företagande har sin grund i entreprenörskap. Vi äger och driver själva vårt lokala Baker Tilly-kontor. Så när vi pratar med dig gör vi det som en företagare till en annan. Som förstår din verklighet och dina utmaningar.

Vår starka lokala förankring skapar också en verklig närhet och tillgänglighet för dig. Det är vår ambition att samma personer ska stötta dig år efter år. Med få personalbyten får du den kontinuitet i relationen med oss som bäst gynnar dina affärer långsiktigt.

Vi har funnits i Malmö sedan 1980 och är en av de ledande fristående revisions- och rådgivningsbyråerna i regionen med kontor i Malmö, Lund och Trelleborg.

Besök vår lokala hemsida

Besöksadress till vårt kontor i Malmö:
Nordenskiöldsgatan 11A,  211 19 Malmö
Telefon: +46 (0) 40- 661 20 50

Besöksadress till vårt kontor i Lund:
Bankgatan 1, 22352 Lund
Telefon: +46 (0) 46-30 04 40

Besöksadress till vårt kontor i Trelleborg:
Järnvägsgatan 5A
Box 328, 231 27 Trelleborg
Telefon: +46 (0) 410- 730330

Välkommen!