Baker Tilly Östra Värmland

Baker Tilly Östra Värmland har kontor i Karlskoga och Kristinehamn. Vi är tolv anställda samt en skattekonsult.

Vi arbetar med revision och har två auktoriserade revisorer på byrån. Vi erbjuder konsultation avseende bokföring, årsredovisning, bokslut, löner, bolagsärenden och skatt.

Vi vill hjälpa våra kunder till en kostnadseffektiv och ändamålsenlig redovisning genom att använda moderna arbetsmetoder.

  • Skanning av leverantörsfakturor
  • Automatisk överföring av intäkter
  • Filbetalningar
  • Återläsning av betalfiler m.m

Vår skattekonsult Stefan kan allt inom skatt, både enkla och avancerade frågor, som uppstår när man har ägarledda bolag.

Besöksadress till vårt kontor i Kristinehamn:
Järnvägsgatan 7, 628 26 Kristinehamn
Telefon: +46(0) 550-831 30

Besöksadress till vårt kontor i Karlskoga:
Kyrkbacken 1, 691 31 Karlskoga
Telefon: +46 (0)586-32820

Välkommen som kund till oss!