Taxiföretag och rätten till omställningsstöd

Skatteverket har ändrat sin bedömning. Taxiföretag som fått anstånd med den fasta serviceavgiften till sin taxicentral kan ha rätt till större omställningsstöd.

 

För att mildra effekterna av coronapandemin har riksdagen valt att införa ett omställningsstöd för företag som tappat mycket av sin omsättning. Omställningsstödet har i första hand gällt för mars och april och ett förslag finns nu att det ska bli möjlighet att söka omställningsstöd även för maj, juni och juli 2020.

 

Sista dagen att söka omställningsstödet för mars och april var 1 september och nu behöver en del företag komplettera, eller rätta redan inlämnad ansökan. En av branscherna som berörs, och där Skatteverket i dagarna kom med nya besked, är taxinäringen.

 

Skatteverket meddelar att taxiföretag som fått anstånd med den fasta serviceavgiften till sin taxicentral kan ha rätt till större omställningsstöd. Myndigheten har ändrat sin tidigare bedömning efter att nya uppgifter framkommit.

 

”Den fasta serviceavgiften för mars och april är en kostnad för de månaderna och ska räknas in i underlaget för omställningsstöd, även i det fall företaget fått anstånd och ska betala senare.” skriver Skatteverket på webben.

 

Det företaget måste gör är att visa att det är ett anstånd och inte en permanent nedsatt avgift.

 

”Det taxiföretag som fått omställningsstöd där Skatteverket inte hade underlag som tydligt visade att det var ett anstånd avseende betalning för de fasta kostnaderna kan skicka en skrivelse till Skatteverket med begäran om att beslutet om omställningsstöd ska ändras. Skatteverket kommer inte att på eget initiativ ändra besluten, då vi inte har kunskap om hur det faktiskt ser ut i varje enskilt fall.” skriver myndigheten.

 

Hur förändringen påverkar enskilda företag beror på hur många bilar företaget har och hur stor del av den fasta serviceavgiften företaget har fått anstånd med.

Charlotta Marténg
Foto:
Getty Images

 

Läs mer: Skatteverket om omställningsstödet

Rör det här dig? Diskutera frågan med din revisor/rådgivare!