Experterna svarar: Hur redovisar vi inredning i skolverksamhet?

Skolverksamhet ska inreda en datorsal med inköp från olika håll. Hur ska det redovisas? Så här svarar Resultats experter.

Vi bedriver skolverksamhet i aktiebolagsform (K2) och ska inreda en datorsal. Inköp av datorer, bildskärmar, möbler, med mera, sker från flera olika håll. Hur hanterar vi det i redovisningen?

I K2 finns det en särskild del kring till­gångshantering vad gäller tillgångar som har ett så kallat ”funk­tionellt samband”. Vid inköp av till exempel flera datorer till en datorsal eller möbler till ett konferensrum så ska tillgången redovisas, skrivas av, och så vidare, först när samtliga delleveranser är utförda (K2 9.3). I detta uppstår vissa bedömningsfrågor som till ex­empel vilka enheter som har ett sådant funktionellt samband, vilken gemensam nyttjandeperiod de har, med mera. Detta kan man exempelvis hantera i sitt anläggningsregister där man bör beskriva hur man hanterat dessa tillgångar.

Kim Lavin, auktoriserad revisor
Baker Tilly Helsingborg