Aktuellt från oss

Här hittar du de senaste nyheterna från oss, som kan vara intressanta och nyttiga för dig och ditt företag.

Regeringen ändrar sig – uttryckligt förbud behövs inte

2020-05-18 Regeringen har ändrat sig och ställer sig bakom Lagrådet. Ett förbud mot utdelningar behöver inte uttryckligen skrivas in i lagen. Nu ska frågan behandlas av riksdagen.   I går överlämnade regeringen propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset till riksdagen. Den omfattar flera av... Läs mer

Företag som gör aktieutdelningar får inget krisstöd

2020-05-13 Permitteringsstöd till företag som gör aktieutdelningar stoppas. Nu skrivs det i klartext in i lagen.   Efter ett möte på torsdagen mellan Tillväxtverket och finansutskottet meddelade regeringen att krisstöd till bolag som gör aktieutdelningar stoppas.   Regeringen skickar nu en remiss till lagrådet med förtydligande om vilka företag som har... Läs mer

Bolagsstämma utan deltagare på plats snart möjligt

2020-04-29 Ytterligare ändringar i lagen för att underlätta för bolag och föreningar att hålla stämmor är på gång. Stämmor utan att deltagarna är på plats rent fysiskt föreslås.   I utkastet till lagrådsremissen ”Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor” föreslås tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska... Läs mer