Ansökan för omställningsstöd för maj och juni öppen

Från 2 juli kan företag söka omställningsstöd för maj och juni 2021. Ansökan är öppen till 31 augusti i år.

 

Omställningsstödet förlängs med perioden maj-september 2021. I dag 2 juli kl. 12.00 öppnades ansökan och är tillgänglig till 31 augusti i år, skriver Skatteverket på webben.

 

För att få stöd måste företaget kunna visa ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med motsvarande månad 2019.

 

Den totala summan företaget eller koncernen kan få är 97 miljoner kronor i stöd för samtliga stödperioder under augusti 2020 – september 2021. Är flera företag i en koncern berättigade till omställningsstöd? Då avser det maximala stödet hela koncernen.

 

För att stöd ska kunna erhållas ska den minskade nettoomsättningen i princip helt bero på effekterna av spridningen av covid-19.

Sofia Hadjipetri Glantz

 

 

Läs mer om omställningsstödet på Skatteverkets webb: https://www.skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html