Avdrag för arbetsrum i hemmet

Konstnärs avdragsrätt i privatbostad – sära på boendet och skapandet!

Vad krävs för att få avdrag för arbetsplats i hemmet? En konstnär i Göteborg nekades avdrag för faktiska kostnader, men beviljades schablonavdrag.

 

Skatteverket håller en väldigt restriktiv hållning när det gäller avdrag för arbetsrum i privatbostaden. Kammarrätten i Göteborg prövade i vintras frågan gällande en konstnär som ville göra avdrag för sin ateljé i hemmet. Konstnären beviljades ett schablonavdrag i näringsverksamheten på 4 000 kronor för ateljén i sin privatbostad, i detta fall en hyreslägenhet, i stället för avdrag för de faktiska kostnaderna.

 

För att beviljas avdrag för faktiska kostnader krävs att rummet är tydligt avskilt från resten av bostaden, eller utformat så att det inte kan användas för boende och därmed egentligen bör benämnas lokal konstaterar kammarrätten i Göteborg.

 

I det aktuella fallet ansågs inte ateljén vara tillräckligt avskild från resten av lägenheten, och inte heller olämplig som bostadsändamål. Trots att det fanns en stor grafikpress, kontorsmöbler, dagsljuslampor och konstnärsmaterial i ateljén. Avgörande för rättens bedömning var att det fanns två dörrar ut mot resten av lägenheten, och att det saknades en separat ingång. Rätten beviljade därför schablonavdraget på 4 000 kronor då det var fråga om en lägenhet. I fastigheter är schablonavdraget 2 000 kronor.

 

Maria Bengtson
Kammarrätten i Göteborg 1277-17

Denna artikel publiceras i samarbete med tidningen Resultat.