Dags att förbereda tullfrågorna inför brexit

Blir det en hård eller mjuk brexit? Redan nu kan du vidta ett antal enkla och relativt billiga åtgärder för att förbereda ditt företag, oavsett utgången.

 

Företag som idkar handel eller andra utbyten med Storbritannien står inför allt från tullregler i nivå med länder utanför EU vid en hård brexit, till mindre eller helt obefintliga förändringar vid en mjuk eller helt undanröjd brexit. Bedömningarna av vad som sker och dess konsekvenser skiljer sig sannolikt mellan olika företag, vilket gör att graden av förberedelser varierar.

 

– För många företag innebär den ökning av kapaciteten som kan krävas för att hantera brexit som regel högre kostnader. Större och mer resursstarka företag med en hög handel med Storbritannien har sannolikt kommit längre i sina förberedelser, säger Kenneth Persson, sakkunnig på Tullverket.

 

Vissa administrativa åtgärder inför brexit är både enkla och billiga, vilket exempelvis gäller förberedelser med nödvändiga ansökningar av behörigheter och tillstånd.

 

Mest grundläggande är att skaffa ett Eori-nummer, en form av registreringsnummer som är nödvändigt för att kunna importera till eller exportera från EU. Det är också nödvändigt för att söka olika former av certifieringar och tillstånd som kan bli aktuella om brexit blir verklighet,

 

En sådan ansökan kostar ingenting, men innebär ett första steg. Utöver detta kan det bli nödvändigt att söka andra tillstånd och exempelvis betalningsanstånd och krediter. Då kan det egna bolaget slippa betala avgifter kontant vid import, och i stället betala mot faktura.

 

– Skillnaden är stor mellan företagen. En del behöver inga tillstånd för sin verksamhet. Men handlar det om exempelvis läkemedel, levande djur, avfall, livsmedel, växter, kemikalier och annat, så behövs särskilda tillstånd, säger Kenneth Persson.

 

För att ta reda på vad som gäller behöver man veta vilken myndighet som är ansvarig, samt vilka tillstånd som är krävs. Informationen kan ges av exempelvis Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen med flera, beroende på vad man handlar med. Ett tips är att börja titta på myndigheternas webbsajter efter information.

 

Företaget kan också behöva kartlägga sin flöden med Storbritannien för att få koll på strömmarna av varor, tjänster och information. Detta för att undvika att det blir stopp vid transporter. Utifrån det man vet kan man behöva kontakta transportörer, speditörer och annat för att ha en kontakt ifall dessa skulle behöva ytterligare handlingar.

 

– I dag har vi inga tullformaliteter vid handel med Storbritannien, men blir det en hård brexit träder dessa in omedelbart. En transportör kan behöva nya uppgifter om varor, handlingar och fakturor för att kunna hantera sändningar via partner. Kostnaden för detta är begränsad, även om åtgärden kan ta tid, säger Kenneth Persson.

 

Hela det regelverk som i dag gäller mot tredje land ska tillämpas från dag ett vid en hård brexit, som alltså innebär inga avtal alls. Sedan kan det ersättas av avtal om frihandel och annat på sikt.

 

– En transport som startar den 31 oktober utan några regelverk, kan den 1 november stå inför alla regler som avser tredje land utanför EU.

 

Ett sätt att skapa framförhållning är att arbeta upp rutiner för att hantera scenariot. Tullverket har en del information på sin webb. Myndigheten kommer också att hålla kurser och seminarier, exempelvis kring hur regelverket fungerar vid handel med tredje land. Blir det en hård brexit har myndigheten också planer på att förstärka sitt callcenter Tullsvar.

 

Samtidigt finns det andra regelverk som kan påverka företag, exempelvis om ens produkter innehåller ingredienser eller komponenter, som exporteras. För vissa jordbruksprodukter kommer särskilda regler att gälla.

 

– Särskilt viktig för vissa företag som handlar med Storbritannien är ursprungsfrågor. I dag finns ett antal frihandelsavtal, som bland annat innefattar tullnedsättning och befrielse från avgifter vid handel med tredje land eller export till länder som Japan och Kanada.

 

Ett 50-tal sådana avtal finns. Om brexit inträffar blir Storbritannien ett tredje land. Det betyder att om man köper varor därifrån och säljer vidare till exempelvis Kanada eller Japan eller andra länder, är det inte säkert att varorna fortsättningsvis uppfyller reglerna för att få ursprung inom EU och det blir då tull vid importen. Det kan framför allt påverka

tillverkningsindustrin.

Martin Wallström

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer: 5 tullfrågor att hantera innan brexit

Läs mer: Tullverket om brexit