Förares slarv med registrering gav bolaget sanktionsavgift

Ett transportbolag där förarna slarvar med förarkorten kan få betala sanktionsavgifter. Högsta förvaltningsdomstolen har under sommaren haft uppe ett fall om hur sanktionsavgiften ska bestämmas.

 

Inom EU finns gemensamma regler för kör- och vilotider för vägtransporter med fordon eller fordonskombinationer som har en totalvikt över 3,5 ton. Reglerna gäller även bussar, oavsett totalvikt. Fordon som omfattas av kör- och vilotider måste ha en färdskrivare och förare måste använda förarkort. Annars riskerar föraren böter och företaget sanktionsavgifter.

 

Högsta förvaltningsdomstolen har under sommaren haft uppe frågan om hur sanktionsavgiften ska beräknas. Transportstyrelsen påförde ett bolag sanktionsavgifter för flera överträdelser. Två av dessa handlade om felaktig användning av förarkort. En körning hade registrerats utan förarkort, och ett avbrott på 31 minuter gjordes runt midnatt. Ska detta då räknas som en eller två körningar?

 

Transportstyrelsen menade att det handlade om två körningar och påförde sanktionsavgifter på sammanlagt 8 000 kronor (2 x 4 000 kronor). Men bolaget höll inte med och överklagade beslutet till förvaltningsrätten och vidare till kammarrätten. Inte i någon instans fick bolaget gehör för sin uppfattning. Kammarrätten ansåg att det skett två överträdelser avseende felaktig användning eftersom körningen ägt rum under två olika dygn.

 

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade prövningstillstånd för den del i målet som rörde frågan om avbrottet runt midnatt skulle innebära att det beräknades som en eller två överträdelser. Domstolen kom fram till slutsatsen att det i det aktuella fallet handlade om en överträdelse och satte därmed ner sanktionsavgiften från 8 000 kronor till 4 000 kronor.

 

Charlotta Marténg

Läs mer: Transportstyrelsen om regler för kör- och vilotider

Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolen mål 7241-17

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat