Förbjudna lån- det här gäller

Förbjudna lån kan leda till fängelse

Förbjudna lån är en ett ämne som är komplicerat och ständigt aktuellt. Gör du fel kan du som företagare dömas till böter – eller i värsta fall fängelse. Resultat reder ut.

 

Det är förbjudet för ett aktiebolag att låna ut pengar till aktieägarna, eller någon som ingår i den så kallade förbjudna kretsen. Dit hör exempelvis styrelse, vd, delägare samt närstående till dessa personer. Man får inte heller låna ut pengar till ett företag där någon i den förbjudna kretsen har ett bestämmande inflytande. Även om detta kan tyckas glasklart, framkallar bestämmelserna om förbjudna lån mycket huvudbry.

 

Vad gäller egentligen?

Om det finns ett förbjudet lån i verksamheten måste revisorn anmärka på detta i revisionsberättelsen vilket betyder att revisionsberättelsen innehåller en avvikelse. Dessutom måste revisorn skicka en kopia av revisionsberättelsen till Skatteverket.

Ett förbjudet lån ska beskattas som intäkt av tjänst hos låntagaren. Dessutom tar Skatteverket ut skattetillägg av den som lämnat oriktig uppgift kopplat till egen beskattning.

 

Men vad många inte tänker på är att företagaren kan drabbas av en ekobrottsutredning – och i värsta fall dömas till fängelse. Även om det är ganska ovanligt, så händer det.

 

– Som företagare behöver du naturligtvis sätta sig in de regler som gäller. Har du funderingar på att ta ut pengar från ditt företag på annat sätt än som lön och känner dig osäker, kontakta din revisor eller en auktoriserad redovisningskonsult, säger Sara Orback, bolagsjurist på FAR.

Sofia Hadjipetri Glantz

 

Förbjudna lån

Det här får du göra:

Som ägare kan du låna in pengar till ditt företag. Du kan till och med ta ut ränta på lånet, förutsatt att räntan är marknadsmässig och företaget har lånebehov.

 

Det här får du inte göra:

Vare sig du eller någon i den förbjudna kretsen får låna aktiebolagets pengar. Detta är strikt förbjudet.

 

Undantag:

Det finns undantag. Exempelvis om det är ett kommersiellt lån eller lån till ett annat koncernföretag. För att vara ett kommersiellt lån krävs att lånemottagaren bedriver rörelse vid lånetillfället och att det finns affärsmässiga skäl till lånet utifrån långivarens intressen.

 

Vad kan du som företagare råka ut för:

Om det har förekommit förbjudet lån i verksamheten finns krav på revisorn att anmärka på detta i revisionsberättelsen som i sin tur blir en så kallad oren revisionsberättelse. Som företagsledare riskerar du en tilläggsavgift från Skatteverket eller i värsta fall att dömas till böter eller fängelse.

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat