Företag som gör aktieutdelningar får inget krisstöd

Permitteringsstöd till företag som gör aktieutdelningar stoppas. Nu skrivs det i klartext in i lagen.

 

Efter ett möte på torsdagen mellan Tillväxtverket och finansutskottet meddelade regeringen att krisstöd till bolag som gör aktieutdelningar stoppas.

 

Regeringen skickar nu en remiss till lagrådet med förtydligande om vilka företag som har rätt till det statliga permitteringsstödet. Och där ingår alltså inte de företag som gör utdelningar.

 

Tillväxtverket skriver på sin webb att de kommer att titta närmare på konsekvenser av detta, särskilt för de många små företag som har sökt stödet.

 

I lagrådsremissen skriver regeringen att det redan från början var klart att aktieutbetalningar inte skulle tillåtas för att få stöd. Skillnaden från tidigare är att förtydligandet nu står svart på vitt i lagtexten. Men fortfarande finns frågor som inte fått svar, anser Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

 

– Det pågår en dialog mellan Tillväxtverket och finansdepartementet i de frågor som alltjämt är oklara. Vi får avvakta utfallet av denna. Frågorna på detaljnivå är inte alltid helt lätta, men likafullt ofta mycket viktiga för företag och rådgivare, säger Hans Peter Larsson.

 

Han hänvisar vidare till specialmotiveringen i lagtexten: ”Med andra liknande utbetalningar avses i vart fall (red. kursiv) förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna.”

 

– Vad kan till exempel rymmas i uttrycket ”i vart fall” i specialmotiveringen? Inte heller i frågan om koncernbidrag fick vi svar i lagrådsremissen. Det finns också oklarheten för de mindre företag som har sökt stödet, vilket ju framgår från informationen på Tillväxtverkets webb, säger Hans Peter Larsson.

 

Beslut om permitteringsstöd som Tillväxtverket hittills har fattat är preliminära och kommer att granskas. Det innebär att bolag som lämnat felaktiga uppgifter kan bli återbetalningsskyldiga.

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juni 2020.

Sofia Hadjipetri Glantz