Företagsrekonstruktion – ökning med 50 procent på ett år

Under 2020 beviljades företagsrekonstruktion för 307 företag med sammanlagt 9 200 anställda. Det var drygt 50 procent fler rekonstruktioner än under 2019 då 194 rekonstruktioner beviljades. Det visar siffror från Näringslivets Ekonomifakta.

 

– En revisor eller redovisningskonsult kan hjälpa till att navigera i regelverken för att se hur en rekonstruktion av ett företag påverkar företaget redovisnings- och skattemässigt samt sköta viss kommunikation med rekonstruktören, säger Kim Lavin, auktoriserad revisor på Baker Tilly.

 

Ett företag kan hamna i en ekonomisk kris trots att det egentligen har en lönsam affärsidé. Det är då som en rekonstruktion kan beviljas. Det är tingsrätten som beviljar rekonstruktion. Företaget eller en långivare kan ansöka om rekonstruktion för företaget. Men om det är en långivare som ansöker måste företaget ge sitt godkännande.

 

Tingsrätten utser en rekonstruktör som normalt får tre månader på sig att genomföra rekonstruktionen. Tiden kan förlängas till ett år eller mer i vissa fall. Både företaget och fordringsägarna får föreslå rekonstruktör. Under tiden för rekonstruktion fryses skulderna och företaget skyddas mot sina fordringsägare.

 

Företagsrekonstruktören ska gå igenom företaget, hitta möjligheter att minska kostnaderna, se över organisationen och personalbehovet. Dessutom fattar rekonstruktören beslut om statlig lönegaranti för de anställda.

 

Rekonstruktionen innebär att en del av skulderna skrivs ner, vanligen med så mycket som 75 procent. Men för att en sådan lösning ska vara möjlig krävs det att en majoritet av fordringsägarna säger ja.

 

Kim Lavin på Baker Tilly säger att företagsrekonstruktion är en relativt kostsam juridisk process, som inte ska tas lättvindigt.

 

– Det är sista utvägen före en konkurs. Om man beviljas rekonstruktion och en rekonstruktör kan börja förhandla med leverantörerna, så kan det i slutänden vara en fördel för alla inblandade. Man undviker konkurs med allt vad en sådan kan orsaka i form av bland annat kapitalförstörelse och uppsägningar.

 

Samtidigt bör man inte vänta alltför länge med att försöka rekonstruera företaget.

 

– Om man väljer rekonstruktion bör man göra det i god tid, medan företaget fortfarande har tillräcklig livskraft för att undgå konkurs och för att finansiera rekonstruktören.

 

Björn Dickson

 

 

Ingen utmätning

Kronofogden får inte utmäta under den tid då företagsrekonstruktionen pågår. Men det finns undantag. Kronofogden får utmäta:

  • En fordran som rör underhållsbidrag.
  • Om borgenären, alltså fordringsägaren, som säkerhet för sin fordran har panträtt eller så kallad retentionsrätt, det vill säga rätt att behålla någons egendom som säkerhet för en obetald fordran. Det kan till exempel gälla ett köp på avbetalning. Källa: Kronofogden

 

Så hanteras skulderna

Företaget som rekonstrueras kan ansöka om offentligt ackord. Det innebär att företaget bara behöver betala en viss del av sina skulder eller får vänta med betalning av skulderna. Syftet är att undvika konkurs.

Vid ackordsförhandlingen får långivarna rösta om de ska gå med på ackordsförslaget eller inte.

Om ackordsförslaget innebär att minst 50 procent av skulderna betalas tillbaka till fordringsägarna krävs det att minst 60 procent av fordringsägarna säger ja till uppgörelsen.

Om ackordsförslaget ger mindre än 50 procent måste 75 procent av fordringsägarna säga ja.

Gäldenären kan även träffa en frivillig uppgörelse med sina borgenärer, ett så kallat underhandsackord. I sådana fall genomförs ingen ackordsförhandling. Källa: Sveriges domstolar