Glöm inte anmäla ordförande

De flesta föreningar ska anmäla ordförande till Bolagsverket. Anmälan ska vara gjord senast 31 december.

 

Enligt den nya lagen om ekonomiska föreningar som började gälla i juli 2018 ska alla ekonomiska föreningar registrera en ordförande hos Bolagsverket. Nu påminner myndigheten på sin webb att det är dags att göra anmälan. Om anmälan inte görs kommer det att stå i föreningens registerbevis att ordförande saknas.

 

Föreningar som berörs är:

  • Ekonomisk förening
  • Bostadsrättsförening
  • Bostadsförening
  • Kooperativ hyresförening
  • Sambruksförening

Anmälan kan göras, för vissa föreningsformer, via verksamt.se medan några föreningsformer är hänvisade till att göra anmälan via blankett. Anmälan via webb kostar 700 kronor och via blankett 1 000 kronor.